Autisme

Autisme

Met autisme bedoelen we de diagnoses: ASS (Autisme Spectrum Stoornis), klassiek autisme, Asperger en PDD-Nos. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking op een andere manier. Met autisme word je geboren, en blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door opvoeding.

Waarnemingen

Alles wat mensen met autisme waarnemen (zien, ruiken, horen, etc.) wordt op een andere manier verwerkt. Dit resulteert in een mix van sterke en zwakkere kanten. Zo heeft iemand met autisme sterk oog voor detail, ze zijn eerlijk, recht door zee en kunnen relatief goed analyseren. Echter, zij hebben moeite met overzicht houden, sociale contacten en hebben een zeer beperkt aantal interesses of activiteiten. Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar kan grote invloed hebben op iemands leven. Het verschil per persoon en leeftijd in hoeverre dit invloed heeft.

ASS

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme. Kenmerkend voor mensen met ASS zijn beperkingen op drie gebieden. Deze beperkingen komen bij alle mensen met  ASS in meer of mindere mate voor:

  • Sociale interactie en verbeelding: erg in zichzelf gekeerd en geen oogcontact durven/kunnen maken met anderen, verminderd inlevingsvermogen;
  • Communicatie en (lichaams)taal: het niet herkennen van gezichtsuitdrukkingen (boos, blij, verdrietig), taalontwikkeling is vertraagd, figuurlijke uitspraken letterlijk nemen;
  • Stereotiepe interesses en gedrag: helemaal opgaan in één specifieke activiteit, herhalende patronen in het dagelijks leven.

Klassiek autisme

Dit valt voornamelijk onder ASS. De precieze oorzaak van autismespectrumstoornissen is tot nu toe niet bekend. In negen van de tien gevallen is sprake van aangeboren erfelijke factoren. Er is niet één enkel gen verantwoordelijk voor ASS, maar een combinatie van meerdere genetische veranderingen, onder invloed van omgevingsfactoren. Onderzoekers vermoeden dat door deze combinatie de ontwikkeling van de hersenen anders verloopt, waardoor de beperkingen bij mensen met ASS optreden.

In het boek “Dit is Autisme” van Colette de Bruin dat ze samen met dr. Fabienne Naber heeft geschreven wordt heel mooi en goed uitgelegd hoe de hersenen werken van iemand met autisme.