Verstandelijke beperking

Er zijn veel verschillende ‘vormen’ verstandelijke beperkingen. Bij Elske’s Huiskamer is iedere vorm van harte welkom. Een goede omgang, de juiste aandacht en de liefde die iedereen verdient, zijn belangrijke en onmisbare elementen binnen onze dagbesteding.

Wat is een verstandelijke beperking?

Een verstandelijke beperking houdt in dat er een ontwikkelingsstoornis zit, in het cognitieve gedeelte van de hersenen. Iemand met een verstandelijke beperking heeft vaak moeite met de cognitieve ontwikkeling, ten opzichte van zijn/haar leeftijdsgenoten.

Wie bepaalt of je een verstandelijke beperking hebt?

Allereerst wordt door een (kinder)arts de intelligentie van de persoon gemeten. Mocht het IQ tussen de 70 en 75 (of lager) uitkomen, dan is er sprake van een verstandelijke beperking. Het IQ is echter niet het enige dat gemeten wordt. Zo dienen er ook beperkingen in conceptuele, praktische en sociale vaardigheden te zijn. Hierbij wordt gedacht aan: taal (lezen en schrijven), eten, aankleden, geldbeheer en het begrip van regels.
Tenslotte kan een psychologisch onderzoek bepalen of (en in welke mate) iemand een verstandelijke beperking heeft. Dit gebeurt door middel van een chromosoom- of DNA-onderzoek.

Wat betekent het als je een verstandelijke beperking hebt?

Natuurlijk onderscheiden we verschillende vormen van verstandelijke beperkingen. De mate waarin iemand een verstandelijke beperking heeft, bepaalt tevens in hoeverre het invloed heeft op iemands leven. Kleine kinderen met een verstandelijke beperking beginnen later met kruipen, zitten, lopen en het nazeggen van woordjes. Op school leren zij ook moeizamer dan leeftijdsgenootjes. Zo hebben zij meer herhaling nodig om nieuwe dingen te leren. Dit blijft zo wanneer het kind ouder wordt. Op latere leeftijd blijft iemand met een verstandelijke beperking moeite houden met communicatie, zelfverzorging, zelfstandig wonen, sociale, maar ook relationele vaardigheden.

Wat kun je doen aan een verstandelijke beperking?

Bij Elske’s Huiskamer kijken we naar de persoon zelf. Iedereen is anders en we stoppen niemand in hokjes. Het belangrijkste is om in te zien dat het meer tijd en energie kost om vaardigheden en kennis eigen te maken. Met de juiste aanpak van kleine subdoelen kan het daadwerkelijke doel behaald worden. Kleine succesjes, in plaats van hele grote doelen waardoor frustratie en teleurstelling optreedt. Omdat bij Elske’s Huiskamer een maximum van zes deelnemers per dag welkom zijn, is er voldoende persoonlijke aandacht voor iedereen en wordt het sociale aspect ook vergroot. Kijken naar de persoon zelf, dat is het mooiste van dit vak!

Verschillende onderwerpen op de site van Elske's Huiskamer

Op onze website komen verschillende onderwerpen aan bod, zodat we je kunnen voorzien van voldoende informatie over de binnenkant van de dagbesteding.