Missie en Visie

Onze missie

Zorg en begeleiding bieden bij activiteiten en persoonlijke aandacht, aan mensen die kwetsbaar zijn.

Onze visie

Zorg op zo’n manier verlenen, dat recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van de deelnemers en zij zichzelf kunnen zijn, op een bij hen passende plek in de samenleving.

Kernwaarden

  • Persoonlijke aandacht

Door te luisteren, contact te maken en zichtbaar te zijn. Laagdrempelig en beschikbaar.

  • Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Je veilig voelen in een warme sfeervolle omgeving om je te uiten.
  • Deskundig

In de ondersteuning en zorg, goed geschoold.

test3